apibesti

apibesti
apibèsti, apìbeda, apìbedė tr. 1. apsmeigti, apibedžioti: Griovį apìbeda, paskui kasa J.Jabl. Giliai apibẽdęs su šaknim išrausi Lnkv. 2. prk. apvilkti: Vaiką kuo apìbedei, ir gerai Ut. \ besti; apibesti; atbesti; įbesti; išbesti; nubesti; pabesti; perbesti; prabesti; pribesti; subesti; užbesti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apibėsti — apibė̃sti intr. į bėdą patekti, suvargti: Kaip tik skolų prisidirbo, taip ir apibė̃do žmogus Vb. bėsti; apibėsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmeigti — apsmeĩgti, ia, àpsmeigė tr. K aplink apibesti: Žmogus, apsmeigęs su lopeta kalną, pakėlė jį ir nuvertė MPs. smeigti; apsmeigti; atsmeigti; įsmeigti; išsmeigti; nusmeigti; pasmeigti; persmeigti; piesmeigti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbesti — atbèsti, àtbeda, àtbedė 1. intr. bedant ateiti: Besk besk, ar iki manęs atbèsi Lnkv. 2. tr. atlaužti: Atbèsk man duonos, labai valgyti noriu Trgn. 3. refl. bedant atsiremti, atsidurti: Baslys atsìbedė į akmeną Ėr. 4. bedant atbukinti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • besti — bèsti, bẽda (bẽdžia), bẽdė tr., bẽsti Š 1. kur nors kišti, smeigti, durti: Kuolą reikia įkalt, baslį bèst Pmp. Bedžiaũ per visą dieną kuolus tvorai – net nusibodo Brt. Bèsk baslį į žemę J. | prk.: Jis paskui savo tėvą žengė taip smarkiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbesti — išbèsti, ìšbeda, ìšbedė tr. 1. išdurti, persmeigti: Vaikai, žaiskit atsargiau, bo galiat išbèsti kam nors akį Krp. 2. iškasti: Bekasdamas ìšbedžiau sliekų krūvą Lnkv. Šulniakasiai apsiėmė per keturias dienas trijų sieksnių šulnį išbèsti Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubesti — nubèsti, nùbeda, nùbedė tr. 1. nusmeigti, nudurti: Nemoki burokų kasti, kad pusę gumbo nùbedi ir žemėj palieki Lnkv. Bedžiodamas daržą, nenubèsk obelies šaknies Kp. 2. užbedus numesti: Paėmęs lopetą, nubèsk kur tolyn tą dergštą Grž. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabesti — pabèsti, pàbeda, pàbedė tr. 1. kurį laiką besti: Pabèsk už mane baslius, aš pasilsėsiu Rm. 2. padurti, susižeisti: Aš koją pàbedžiau (rakštį įvariau) Ml. 3. pakasti: Dar per sprindį pabèsk žemę Ktk. | refl. tr.: Šviežių bulvių jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perbesti — tr. perdurti, persmeigti: Kasdamas ilgiausią slieką perbedžiau pusiau Lnkv. | prk.: Kad žvilgterėjo, tai i, regis, taũ akim ir perbedė Ds. besti; apibesti; atbesti; įbesti; išbesti; nubesti; pabesti; perbesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabesti — prabèsti, pràbeda, pràbedė 1. tr. pradurti: Neduok to smailaus daikto, gomuriuką gali prabèst Rm. | Prabèsk duobutę ir įkišk krieną Grž. 2. intr. pro šalį besti: Bedžiau baslį į skylę, bet prabedžiau (nepataikiau) Kp. 3. tr. prakasti: Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribesti — pribèsti, prìbeda, prìbedė tr. 1. prismaigstyti: Pribedžiau pilną kamuolį adatų Brt. | refl. tr.: Pilni rūbai lakišių prisìbedė Ds. 2. praarti: Prìbedžiau kelias vagas bulbių, tik eikit rinkti Lnkv. besti; apibesti; atbesti; įbesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”